Sünnet Sonrası Gelişebilecek Sorunlar

Sünnet Sonrası Gelişebilecek Sorunlar

Sünnet sonrası gelişebilecek başlıca sorunlar şunlardır;

 

 • kanama,
 • enfeksiyon,
 • hematom,
 • az veya çok sünnet derisi eksizyonu,
 • sekonder fimozis,
 • mukozal yapışıklık,
 • cilt fistülü,
 • sütür reaksiyonu,
 • inklüzyon kisti,
 • üretral meada darlık,
 • üretra fistülü,
 • glansa yapışan cilt köprüsü,
 • çok az veya çok sünnet,

 

gibi birçok komplikasyonları olmasına rağmen en sık karşılaşılan komplikasyonu kanama, en ciddi komplikasyonu ise glans ampütasyonudur.