Sünnet Yaptırılmaması Gereken Durumlar Nelerdir?

Hangi Hallerde Sünnet Yapılması Sakıncalıdır?
 
Sünnet, prematüre bebeklerde, ailede ya da bebekte kanama diyatezi olanlarda uygun koşullar sağlandıktan sonra yapılmalıdır. Penis anomalileri olan  hipospadias, epispadias ile doğan bebeklerde sünnet derisi bu operasyonlarda kullanıldığından bu hasta gruplarında sünnet yapmak sakıncalıdır.  Üretral kordi, webbed penis ve penoskrotal füzyon ile doğan bebeklerde ise düzeltici operasyon ile birlikte sünnet yapılır.